Actie!

 

Voor de Stichting PensioenBehoud, de Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB en seniorenvereniging KBO-Brabant is de maat vol. In september starten we een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat, omdat we de Nederlandse rekenregels in strijd achten met de Europese richtlijnen.

Draagt u onze zaak een warm hart toe en

 

wilt u ook financieel bijdragen?

 

Doneer hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genoeg is genoeg!

 
Korting van de pensioenopbouw en de pensioenuitkering van acht miljoen mensen dreigt

Het is een directe korting die bovenop de sluipende pensioenontwaarding komt die al sinds 2008 gaande is, doordat pensioenen niet geïndexeerd mogen worden terwijl de kosten voor levensonderhoud wel stijgen.

Eerst was er de langdurige financieel-economische crisis die indexeren in de weg stond. Vervolgens ging de Europese Centrale Bank (ECB) vanaf 2014 op grote schaal geld uit het niets creëren, waardoor de rente extreem daalde. Het is díe rente waarmee onze pensioenfondsen zich arm moeten rekenen. In werkelijkheid beleggen pensioenfondsen in aandelen, onroerend goed en in leningen aan overheden en bedrijven. Volgens onze pensioenwetgeving moeten ze echter doen alsof ze slechts laag renderende leningen aan overheden verstrekken. Dit schetst onterecht een buitengewoon pessimistisch beeld van onze pensioenfondsen.

 

In alle andere landen van de Eurozone worden pensioenen gewoon geïndexeerd

Onze regering wijst de ECB als schuldige aan, maar gaat gemakshalve voorbij aan haar eigen majeure rol in de pensioenmalaise. Hoewel de Nederlandse pensioenfondsen veruit het grootste pensioenvermogen in de Eurozone beheren en álle landen in de Eurozone met hetzelfde ECB-beleid te maken hebben, heeft alléén Nederland in zijn wetgeving voor pensioenfondsen gekozen voor een rekenrente die het aanvullend pensioen van werknemers en gepensioneerden doet verdampen. In alle andere landen van de Eurozone worden pensioenen gewoon geïndexeerd.

 

In Pensioenakkoord niets afgesproken over aanpassing rekenrente

Sociale partners en de minister hebben over de zo urgente aanpassing van de rekenrente helaas niets afgesproken in het Pensioenakkoord. Van alle vier vooraf door de vakbonden gestelde eisen is aanpassing van de rekenrente ergens in het onderhandelingsproces verweesd geraakt. In plaats daarvan kwam het advies van de Commissie Dijsselbloem om de rekenrente voor pensioenfondsen nog verder te verlagen, waardoor de werkelijke rendementen nog hoger en de reserves nog groter moeten worden, kortingen versneld gaan plaatsvinden en indexering een utopie is geworden.

Wie zijn wij?

 

Stichting PensioenBehoud

Stichting PensioenBehoud is in november 2010 opgericht om te trachten de huidige nominale pensioenen te beschermen en om indexatie van de pensioenen weer toegekend te krijgen. Om dat te bereiken oefent de Stichting druk uit bij politieke beslissers, verzorgt publicaties, heeft een voorstel voor een gewijzigd pensioenstelsel opgesteld – te lezen op haar website –  en stapt zo nodig naar de rechter. Klik hier voor de website van Stichting PensioenBehoud.

 

Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB (VVG-PGB)

De Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB telt ruim 12.500 leden. Pensioenfonds PGB hoort bij de tien grootste fondsen in Nederland. Het is voortgekomen uit de grafische bedrijfstak maar voert tegenwoordig regelingen uit voor ruim 320.000 mensen uit diverse sectoren en bedrijven: uitgeverijen, chemische en farmaceutische bedrijven, groothandel bloemen en planten, technische groothandel, financiële dienstverlening, procesindustrie, maritieme aannemerij en zeevisserij. Pensioenfonds PGB is er voor en door sociale partners en werkt zonder winstoogmerk. Klik hier voor de website van VVG-PGB.


KBO-Brabant

KBO-Brabant is een vereniging van senioren in Brabant met circa 130.000 leden, georganiseerd in bijna 300 lokale KBO-verenigingen. De KBO werd 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot de grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in de provincie Noord-Brabant. Klik hier voor de website van KBO-Brabant.

 

Wat gebeurt er met uw donatie?

Wanneer u doneert komt dat geld op een rekening terecht bij KBO-Brabant. KBO-Brabant is een ANBI-instelling, dus u kunt eventueel uw donatie als aftrekpost opgeven bij uw belastingaangifte. Het gedoneerde geld wordt uitsluitend bestemd voor deze juridische procedure. Wij willen u erop wijzen dat het een zaak van lange adem kan worden. We hebben goede hoop dat de rechter ons in het gelijk zal stellen, maar garanties zijn er uiteraard niet. Wel willen we alles uit de kast hebben gehaald, zodat pensioenopbouw en pensioenuitkering ook in Nederland weer geïndexeerd kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u ook financieel bijdragen?

 

Doneer hier